72
   Wednesday
   92 / 71
   Thursday
   92 / 71
   Friday
   90 / 72