65
   Wednesday
   70 / 48
   Thursday
   74 / 43
   Friday
   61 / 37