46
   Wednesday
   54 / 49
   Thursday
   61 / 38
   Friday
   40 / 32